Ε.Τ.Π :

Επώνυμο Όνομα Εργαστήριο Αρμοδιότητες Τηλέφωνο
Αποστόλου Γεώργιος Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι Εκπρόσωπος Ε.Τ.Π 2610 369287
Κουμπιά Γεωργία - - 2610 369141
Πετράκης Ευάγγελος   Τεχνολόγος Ηλ/γος