Συνεργάτες Τμήματος:

Επώνυμο Όνομα Βαθμίδα Τομέας Μαθήματα
Αγγελόπουλος Χρήστος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανική Ρευστών Ι
Αγουρίδης Κωνσταντίνος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Ι
Αθανασόπουλος Νικόλαος Επιστ.Συνεργάτης Ενεργειακός & Κατασκευαστικός Διαχείρηση Αποβλήτων & Τεχνολογία και Οργάνωση Ανακύκλωσης Απορριμάτων
Αλεξόπουλος Επαμεινώνδας Εργ.Συνεργάτης Ενεργειακός & Κατασκευαστικός Ποιοτικός Ελεγχος & Μ.Ε.Κ
Αντύπας Γεράσιμος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Τεχνολογία Υλικών
Αντωνίου Δημήτρης Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Ι
Αποστόλου Γεώργιος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι
Ασημομύτης Νικόλαος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Γενική Χημεία
Ασπρουδάς Παναγιώτης Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Ηλεκτρικές Μηχανές
Βαλουξής Χρήστος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Προγραμματισμός ΙΙ
Βαρέλης Δημήτριος Εργ.Συνεργάτης Ενεργειακός & Κατασκευαστικός Τριβολογία & Ακουστική Μηχανών-Ηχορύπανση
Βασιλάκης Νικόλαος Εργ.Συνεργάτης Ενεργειακός & Κατασκευαστικός Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ
Βέρρας Ιωάννης Εργ.Συνεργάτης Ενεργειακός & Κατασκευαστικός Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ
Βουκελάτος Ευστάθιος Εργ.Συνεργάτης Ενεργειακός & Κατασκευαστικός Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ
Βούρος Ανδρεάς Εργ.Συνεργάτης Ενεργειακός & Ειδικής Υποδομής Θ.Ψ.Κ ΙΙ & Μετρολογία Ενεργειακών Συστημάτων & Μηχανική Ρευστών
Γεωργακάς Κωνσταντινός Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Ηλεκτροτεχνία
Γεωργιάδου Νίκη Εργ.Συνεργάτης Μαθήματα Διοικησης Οικονομίας Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών Σπουδών Εργατικό Δίκαιο
Γεωργιοπούλου Παναγίωτα Εργ.Συνεργάτης Γενικής & Ειδικής Υποδομής Μηχανολογικό Σχέδιο Ι & Μ.Ε.Κ & Μηαχανολογικό Σχέδιο ΙΙ
Γεωργουδάκης Εμμανούηλ Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
Γιαννάκης Ιωάννης Εργ.Συνεργάτης Ενεργειακός,Κατασκευαστικός & Γενικής Υποδομής Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής & Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ & Μηχανική Ρευστών
Γιαννέλος Δημήτριος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανική ΙΙ
Δάσιος Κωνσταντίνος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Τεχνολογία Υλικών
Διαμαντάκος Κωνσταντίνος Εργ.Συνεργάτης Κατασκευαστικός Σχεδίαση με Η/Υ (C.A.D)
Ευαγγελάτος Νικόλαος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Ηλεκτρικές Μηχανές
Ευθυμίου Ανδρέας Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ
Θανόπουλος Αριστομένης Εργ.Συνεργάτης Γενικής & Ειδικής Υποδομής Ηλεκτροτεχνία & Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
Θεοδωρίδης Ευάγγελος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Ι
Θεοδωροπούλου Παγώνα-Μαρία Εργ.Συνεργάτης Μαθήματα Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών Σπουδών Τεχνολογία & Κοινωνία και Περιβάλλον & Τεχνολογία Ρύπανσης
Θεοχαράτος Χρήστος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
Καββαδίας Γεώργιος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανική ΙΙ
Κακαφώνης Παναγιώτης Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι
Κάκκος Ιωάννης Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Γενική χημεία
Καλαράκης Αλέξανδρος Επιστ.Συνεργάτης Γενικής & Ειδικής Υποδομής Ανοικτοί Αγωγοί    &                   Ειδικά Μαθήματα Φυσικής
Καμβύσας Γρηγόριος Επιστ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Μαθηματικά Ι & Μαθηματικά ΙΙ
Καραγεωργόπουλος Ανδρέας Εργ.Συνεργάτης Κατασκευαστικός Σχεδίαση με Η/Υ (C.A.D)
Καραμπάτσου Βασιλική Επιστ.Συνεργάτης Κατασκευαστικός Συντήρηση Μηχ/κου Εηοπλισμού-Ασφάλεια Εργασίας & Μηχανικές Διαμορφώσεις-Σχεδιασμός Καλουπίων
Καρούτσος Ευάγγελος Επιστ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Ειδικά Μαθήματα Φυσικής
Κατσιρόπουλος Χρήστος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
Κερμανίδου Κάτια-Λήδα Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ
Κοντογεώργιος Αλέξιος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ
Κόντος Γεώργιος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανική ΙΙ
Κότσιφα Αρετή Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μ.Ε.Κ
Κουρής Διονύσιος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Θεωρία Λήψης Αποφάσεων
Κουρής Ιωάννης Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Ι
Κουτίβα Ξανθή Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Ηλεκτροτεχνία
Κούτμος Παναγιώτης Επιστη.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μ.Ε.Κ
Κρουστάλλη Ανθή Εργ.Συνεργάτης Γενικής & Ειδικής Υποδομής

Εργαστήριο:Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανών & Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι

Κωνσταντόπουλος Νικόλαος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι
Κώνστας Ιωάννης Εργ.Συνεργάτης Γενικής & Ειδικής Υποδομής Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ
Κωτσίοπουλος Βασίλειος Εργ.Συνεργάτης Ενεργειακός & Κατασκευαστικός Σχεδίαση με Η/Υ () &      Ποιοτικός έλεγχος
Λαμπρόπουλος Νικόλαος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανική ΙΙ
Λιαπόπουλος Χρήστος Εργ.Συνεργάτης  Γενικής &Ειδικής Υποδομής Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ
Λύρας Δημήτριος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Ηλεκτροτεχνία
Μαυροθανάσης Φρειδερίκος Επιστ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ
Μεντζελόπουλος Δημήτριος Εργ.Συνεργάτης Κατασκευαστικός Συμβατικές Εργαλειομηχανές & C.N.C
Μηχανέτζης Γεώργιος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανική ΙΙ
Μπάϊλος Ανδρέας Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ
Μπακρόζης Ανδρέας Επιστ.Συνεργάτης Ενέργειας Μετρολογία Ενεργειακών Συστημάτων
Μπαρούνη Αντιγόνη Εργ.Συνεργάτης Κατασκευαστικός Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών με Χρήση Η/Υ (C.A.M)
Μπαρούνης Κυριαζής Εργ.Συνεργάτης Κατασκευαστικός Συμβατικές Εργαλειομηχανές & C.N.C
Μπογιατζίδης Ιωάννης Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Ηλεκτροτεχνία
Μπογοσιάν Σογομών Επιστ.Συνεργάτης Μαθήματα Διοίκησης Οικονομίας Νομοθεσίας & Ανθρωπιστικών Σπουδών Οικονομοτεχνική Ανάλυση
Νύκτα Αθηνά Επιστ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Φιλοσοφία της Κοινωνίας και του Πολιτισμού
Οικονόμου Πέτρος-Γεώργιος Επιστ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ
Παναγιωταράς Διονύσιος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Γενική Χημεία
Πανταζή Αθηνά Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
Παπαθανασόπουλος Αχιλλέας Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Τεχνολογία Υλικών
Παππάς Δημήτριος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Ειδικά Μαθήματα Φυσικής
Πλημμηρίδης Χρυσόστομος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
Ρωμαίος Αλέξανδρος Εργ.Συνεργάτης Ενεργειακός & Κατασκευαστικος Μηχανική Ρευστών ΙΙ
Σαλωνίτης Κωνσταντίνος Επιστ.Συνεργάτης Κατασκευαστικός & Ειδικής Υποδομής Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών με Χρήση Η/Υ(C.A.M)  &                    Μηχανικές Διαμορφώσεις-Σχεδιασμός Καλουπιών & Τεχνολογία Υλικών
Σκιαδόπουλος Σπυρίδων Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Ειδικά Μαθήματα Φυσικής
Σκούρας Ευγένιος Επιστ.Συνεργάτης Ενέργειας Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
Σταυρόπουλος Αθανάσιος Εργ.Συνεργάτης Ενέργειας Μηχανική Ρευστών Ι
Σταυρόπουλος Παναγιώτης Εργ.Συνεργάτης Κατασκευαστικός Μηχανικές Διαμορφώσεις - Σχεδιασμός Καλουπιών
Στούμπος Χρήστος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
Στυλιάρας Βασίλειος Εργ.Συνεργάτης Γενικής & Ειδικής Υποδομής Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής
Ταγκούλης Βασίλειος Εργ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Ειδικά Μαθήματα Φυσικής
Τζοβόλου Δήμητρα Εργ.Συνεργάτης Ενέργειας Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Τζώρας Σπυρίδων Εργ.Συνεργάτης Γενικής & Ειδικής Υποδομής Μηχανική ΙΙ &          Μηχανολογικό Σχέδιο Ι
Τοπάλης Ευάγγελος Επιστ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
Τσάβος Αλέξανδρος Εργ.Συνεργάτης Γενικής & Ειδικής Υποδομής Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής & Μ.Ε.Κ
Τσαγκάρης Βασίλειος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί
Τσακίρογλου Χρήστος Επιστ.Συνεργάτης Ενέργειας Μηχανική Ρευστών Ι
Τσίρκας Σωτήριος Επιστ.Συνεργάτης Γενικής & Ειδικής Υποδομής Αριθμητική Ανάλυση-Πεπερασμένα Στοιχεία & Μηχανολογικό Εργαστήριο Ι
Τσόντζορα Βασιλική Εργ.Συνεργάτης Ενέργειας Μηχανική Ρευστών Ι
Φιλιππόπουλος Ευστάθιος Εργ.Συνεργάτης Ειδικής Υποδομής Ηλεκτροτεχνία
Φωκά Αμαλία Επιστ.Συνεργάτης Γενικής Υποδομής Ρομποτική