Μάθημα

Τεχνολογία Κοινωνία και Περιβάλλον

Τύπος μαθήματος

Δ.Ο.Ν.Α
Επίπεδο μαθήματος
Υποχρεωτικό

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
2/0/1

Διδακτικές Μονάδες
4

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
7
Περιγραφή μαθήματος

 

Ιστορία της Τεχνολογίας. Η Τεχνολογία στη σημερινή κοινωνία. Η κοινωνία σε εξάρτηση από την τεχνολογία και ιδιαίτερα από την ενέργεια και τα συστήματα επικοινωνίας. Η παγκοσμιοποίηση. Το ενεργειακό management. Εξοικονόμηση ενέργειας. Ενεργειακή διαχείρηση στα κτίρια. Ενέργεια και Βιομηχανία. Ενεργειακή κατανάλωση στη Βιομηχανία. Παρεμβάσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των ρύπων, θεσμικό πλαίσιο. Η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Διάδοση ενεργειακών τεχνολογιών. Η μόλυνση του περιβάλλοντος. Μελέτη περιβαλλοντικών όρων. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

 

 

Βιβλιογραφία 1."Τεχνολογία και Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβήματα". Mkolfske Karlin. Εκδόσεις ΙΩΝ
2."Περιβάλλον Ι-Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών". Miller Ρ.Η. . Εκδόσεις ΙΩΝ
3."Ηλεκτρικές Πηγές Ενέργειας και Περιβάλλον".Schwaller Ciberti. Εκδόσεις ΙΩΝ
4."Οικονομική λειτουργία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας". Μπακιρτζής Α. .Εκδόσεις ΖΗΤΗ
5."Εισαγωγή στην Ηλεκτρική Οικονομία". Ντοκόπουλος Π. .Εκδόσεις Παρατηρητής
6."Power System Operation". Miller R.H. .Εκδόσεις Παρατηρητής