Μάθημα

Ποιοτικός έλεγχος

Τύπος μαθήματος

Ειδικότητας
Επίπεδο μαθήματος
Υποχρεωτικό

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
2/2/0

Διδακτικές Μονάδες
5

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
7
Περιγραφή μαθήματος

 

Στοιχεία στατιστικών μαθηματικών, απαραίτητων στο στατιστικό έλεγχο ποιότητας. Διαδικασία ελέγχου στη παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων .Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχου και διερεύνηση των αιτιών τους. Η λύση αριθμητικών προβλημάτων από εφαρμογές.

 

Βιβλιογραφία 1.Σημειώσεις παραδόσεων
2."Ποιοτικός έλεγχος ¨Εργαστηριακές ασκήσεις¨". Ομήρου Σ. . Εκδόσεις ΤΕΙ Πατρών
3."Εισαγωγή στη Μηχανολογία". Μιχαλόπουλος Δ. .Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών
4."Μαθήματα Μηχανουργικής Τεχνολογίας Μετροτεχνία". Πετρόπουλος Π.
5."Μηχανουργική Τεχνολογία , Μετρήσεις-Εργαστήριο".Πετρόπουλος Π.
6."Tolerante si Masuratori Techice, 1st Ed.". Dragu D. . Εκδόσεις Editura Didactica Pedagogika
7."Quality Planning and Analysis, 1st Ed.". Juran J.M. ,Frank M. ,Gryna J.R. .
Εκδόσεις McGraw-Hill