Μάθημα

Μηχανολογικό σχέδιο ΙΙ

Τύπος μαθήματος

Μάθημα Ειδικότητας (εργαστήριο)
Επίπεδο μαθήματος
Υποχρεωτικό

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
0/5/0

Διδακτικές Μονάδες

3

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
2
Περιγραφή μαθήματος

Σχεδίαση στοιχείων και τμημάτων μηχανών στις απαιτούμενες όψεις και τομές (σπειρώματα, κοχλίες, άξονες, έδρανα, οδοντωτοί τροχοί, τροχαλίες, ελατήρια, συγκολλήσεις, σωληνώσεις, μειωτήρες, συμπλέκτες, μετάδοση κινήσεως). Σχεδίαση με ελεύθερο χέρι (σκαρίφημα, παράλληλα προς τα ανωτέρω). Ειδικά σχέδια εγκαταστάσεων. Ασκήσεις στην τάξη και στο σπίτι. Βασικές αρχές CAD. Εκμάθηση του λογισμικού πακέτου AUTOCAD. Σχεδίαση σε δύο διαστάσεις. Διαστασιομετρία, αξονοσυμμετρία, χρώματα και σκίαση. Σχεδίαση σε τρεις διαστάσεις (3D).

 

Βιβλιογραφία 1. "Εργαστηριακές ασκήσεις μηχανολογικού σχεδίου ΙI". Μουζακίτης, Α.  Εκδόσεις ΤΕΙ  Πατρών
2. "Εργαστηριακές ασκήσεις μηχανολογικού σχεδίου ΙI". Καμπουρίδης, Γ. Εκδόσεις ΤΕΙ  Πατρών

3. "Μηχανολογικό σχέδιο , Θεωρία και Ασκήσεις". Πατρίκου Γ.Εκδόσεις ΙΟΝ