Μάθημα

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και κατασκευές

Τύπος μαθήματος

Ειδικότητας
Επίπεδο μαθήματος
Επιλογής

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
3/2/0

Διδακτικές Μονάδες
7

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
7
Περιγραφή μαθήματος

 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις κτιρίων, διάθεση και επεξεργασία λυμάτων, πυροσβεστικά δίκτυα και συσκευές. Ανελκυστήρες και συστήματα κατακόρυφου μεταφοράς. Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα. Κανονισμοί και προδιαγραφές μηχανημάτων και υλικών εγκαταστάσεων. Εγκαταστάσεις και χρήση αερίων καυσίμων.

 

 

Βιβλιογραφία 1."Θεωρία και ασκήσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων". Παπαλυμπέρης Χ. . Εκδόσεις ΤΕΙ Πατρών