Μάθημα

Μηχανική  ΙΙ

Τύπος μαθήματος

Ειδικής Υποδομής
Επίπεδο μαθήματος
Υποχρεωτικό

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
3/2/1

Διδακτικές Μονάδες

7

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
2
Περιγραφή μαθήματος

Θεωρία: ελαστικότητα, νόμος Hooke, μονοαξονική καταπόνηση (φορτίο θραύσεως, συντελεστής ασφαλείας,
               επιτρεπόμενη τάση). Διαξονική καταπόνηση (κύκλος Mohr, κύριες τάσεις). Απλές και σύνθετες
               καταπονήσεις (εφελκυσμός, θλίψη, διάτμηση, κάμψη, στρέψη, συνδυασμός αυτών,

               κριτήρια αστοχίας). Θεωρία της δοκού (αντιδράσεις, τέμνουσες δυνάμεις, ροπές κάμψεως).

               Στατικά αόριστα προβλήματα. Δυναμική αντοχή (κόπωση, διάρκεια ζωής, καμπ. Wohler).

Εργαστήριο: Συνήθεις δοκιμές σε στατικές και δυναμικές καταπονήσεις

 

Βιβλιογραφία 1.Σημειώσεις Παραδόσεων
2."Τεχνική Μηχανική-Αντοχή Υλικών 2η Έκδ." .Βουθούνης Π. .Ελληνικές Τεχνικές Εκδόσεις
3.
"Mechanics of materials , Vol 1 & 2. 2nd Ed." . Hearn. E. J.Εκδόσεις Pergamon Press