Μάθημα

Μαθηματικά ΙΙ

Τύπος μαθήματος

Γενικής Υποδομής
Επίπεδο μαθήματος
Υποχρεωτικό

Εβδομαδιαίες ώρες
θεωρίας/εργαστηρίου/
φροντιστηρίου
4/0/2

Διδακτικές Μονάδες

8

Τυπικό εξάμηνο

διδασκαλίας
 
2
Περιγραφή μαθήματος

Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός πολλών μεταβλητών- μερικές παράγωγοι- πλήρες διαφορικό. Διπλά και τριπλά ολοκληρώματα και εφαρμογές τους. Διανυσματικά πεδία, επιφανειακά και επικαμπύλια ολοκληρώματα.Θεώρημα Green. Θεώρημα απόκλισης.Θεώρημα Stokes. Διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης, γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με σταθερούς συντελεστές 2ης και ανώτερης τάξης. Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους.

Βιβλιογραφία
1."Μαθηματικά Ι".
Δημητρακούλης Δ., Κουρής., Λαμπίρης Μ., Παλαμούρας Δ., Τσουκαλάς Δ.
     Εκδόσεις Κωστάκη