ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

Προϊστάμενος μηχανολογίας:  2610-369278

Γραμματεία  Τμήματος: 2610-369198

Γραφείο Συλλόγου Καθηγητών:2610-369139

Γραφείο  διασύνδεσης: 2610-317110