Καθηγητές Τμήματος:

Επώνυμο Όνομα Τηλ.Επικοινωνίας e-mail
Καπλάνης Σωκράτης 2610.369015-16 kaplanis@teipat.gr
Μαυρίδης Κωνσταντίνος 2610.369107 mavridis@teipat.gr