Κατασκευαστικός Τομέας :

Τα μαθήματα που προσφέρονται από τον τομέα κατασκευών έχουν σκοπό να εφοδιάσουν τους σπουδαστές με τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να δίνουν απαντήσεις σε προβλήματα ,στην επαγγελματική τους ζωή ,που σχετίζονται με ζητήματα μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εφαρμογών καθώς και μηχανουργικών διαμορφώσεων και διεργασιών.