Κατάλογος Μαθημάτων:

 

   Όπου :

Τ: Τύπος Μαθήματος Θ: Ώρες θεωρίας
Ε: Ώρες εργαστηρίου Φ: Ώρες φροντιστηρίου

 

Μάθημα T Θ Ε Φ
Αγγλικά Π      
Αεριοστρόβιλοι-Ατμολέβητες-Ατμοστρόβιλοι Ε 2 2 1
Ακουστική Μηχανών-Ηχορύπανση Ε 2 1 1
Ανοικτοί Αγωγοί Π      
Αριθμητική Ανάλυση-Πεπεπρασμένα Στοιχεία Υ 3 0 1
Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής Υ 2 3 0
Βιομηχανική Πληροφορική Ε 2 2 1
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Υ      
Γαλλικά Π      
Γενική Χημεία Υ 2 2 0
Γερμανικά Π      
Διαχείρηση Αποβλήτων Υ 2 0 0
Ειδικά Μαθήματα φυσικής Υ 2 2 1
Εργατικό Δίκαιο Υ 2 0 0
Ευρωπαϊκή Γλώσσα-Ορολογία Υ 2 2 0
Ηλεκτρικές Μηχανές Υ 2 2 0
Ηλεκτροτεχνία Υ 2 2 0
Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι Ε 2 2 1
Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ Ε 2 2 1
Θ.Ψ.Κ Ι Ε 2 2 1
Θ.Ψ.Κ ΙΙ Ε 3 2 0
Θερμοδυναμική Υ 2 2 0
Θεωρία Λήψεως Αποφάσεων Π      
Μ.Ε.Κ Υ 2 1 1
Μαθηματικά Ι Υ 3 0 2
Μαθηματικά ΙΙ Υ 4 0 2
Μετάδοση Θερμότητας Ε 2 2 1
Μετρολογία Ενεργειακών Συστημάτων Ε 2 2 1
Μηχανικές Διαμορφώσεις-Σχεδιασμός Καλουπιών Ε 2 2 1
Μηχανικές Ταλαντώσεις-Θεωρία Μηχανισμών Ε 3 2 0
Μηχανική Ι Υ 3 0 2
Μηχανική ΙΙ Υ 3 2 1
Μηχανική Ρευστών Ι Υ 2 3 0
Μηχανική Ρευστών ΙΙ Υ 3 2 0
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Και Κατασκευές Ε 3 2 0
Μηχανολογικό Εργαστήριο I Υ 1 3 0
Μηχανολογικό Εργαστήριο ΙΙ Υ 1 4 0
Μηχανολογικό Σχέδιο Ι Υ 0 4 0
Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Υ 0 5 0
Οικονομοτεχνική Ανάλυση Υ 3 0 0
Οργάνωση και Δ.Β.Ε Υ 2 0 2
Πλαστικά-Συνθετικά Υλικά Ε 2 1 1
Ποιοτικός Έλεγχος Υ 2 2 0
Προγ/μος Εργ/νων με Χρήση Η/Υ (CAM) Ε 2 2 1
Προγραμματισμός Η/Υ I Υ 2 2 0
Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ Υ 3 2 0
Προκεχωρημένη Θερμοδυναμική για Θερμικές Εγκαταστάσεις Π      
Ρομποτική Π      
Στοιχεία Μηχανών Ι Υ 2 2 1
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Υ 3 1 2
Συμβατικές Εργαλειομηχανές και CNC Ε 2 2 1
Συντήρηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού-Ασφάλεια Εργασίας Π      
Σχεδίαση Με Η/Υ (C.A.D) Ε 2 3 0
Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων Με Η/Υ Ε 2 1 0
Τεχνολογία και Οργάνωση Ανακύκλωσης Απορριμμάτων Π      
Τεχνολογία Κοινωνία Και Περιβάλλον Υ 2 0 1
Τεχνολογία Ρύπανσης Π      
Τεχνολογία Υλικών Υ 2 2 0
Τεχνολογία Φυσικού Αερίου Π      
Τριβολογία Ε 2 1 0
Φιλοσοφία της Κοινωνίας και του Πολιτισμού Π