ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

          Το Τμήμα Μηχανολογίας του Τ.Ε.Ι Πατρών δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του τον Φεβρουάριο του 1974 και ανήκει στην ομάδα των πρώτων Τμημάτων που λειτούργησαν τότε. Με το καθεστώς αυτό το Τμήμα λειτούργησε περίπου για δέκα χρόνια, μέχρι το Νοέμβριο του 1983.Τότε με τον Νόμο Πλαίσιο για τη λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  (Ν.1404/83) εντάχθηκε ως τμήμα του Τ.Ε.Ι Πατρών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

          Όλα τα χρόνια λειτουργίας του το Τμήμα Μηχανολογίας αναμορφώνοντας το πρόγραμμα σπουδών του ανα χρονικά διαστήματα και αναπτύσσοντας τα εργαστήριά του προσπαθεί να ενσωματώνει την εξέλιξη της τεχνολογίας στον εκπαιδευτικό του Πρόγραμμα. Η διάρκεια των σπουδών μέχρι και το εαρινό εξάμηνο 2000-01 ήταν επτά εξάμηνα μέσα στα οποία περιλαμβάνονταν η εξάμηνη υποχρεωτική άσκηση στο επάγγελμα και η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου. Από το χειμερινό εξάμηνο 2001-02 με την αλλαγή του προγράμματος σπουδών η διάρκεια των σπουδών επιμηκύνθηκε κατά ένα εξάμηνο και είναι πλέον τέσσερα χρόνια. Το όγδοο και τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την Πρακτική Άσκηση και την Πτυχιακή Εργασία