Το website δημιουργήθηκε από τις : Χρυσανθοπούλου Διονυσία και Σαράντη Ιουλία

Επιβλέπων της όλης κατασκευής υπήρξε ο κ. Κουρής Ιωάννης