Αντιστοίχιση Μαθημάτων Μεταξύ Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών:

Μαθήματα Νέου Προγράμματος (8 Εξαμ.) Μαθήματα Παλαιού Προγράμματος (7 Εξαμ.)
Ειδικά Μαθήματα Φυσικής Φυσική Ι
Γενική Χημεία Χημική Τεχνολογία
Τεχνολογία Υλικών Ποιοτικός Έλεγχος Τεχν.Υλικών
Ειδικά Μαθήματα Φυσικής Φυσική ΙΙ
Αριθμητική Ανάλυση - Πεπερασμένα Στοιχεία Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Στοιχεία Μηχανών Ι Στοιχεία Μηχανών Ι
Στοιχεία Μηχανών Ι Σχεδ.Κατασκευών
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Ανυψ.Μετ.Μηχανές
Μ.Ε.Κ Μ.Ε.Κ Ι, Μ.Ε.Κ ΙΙ
Ακουστική Μηχανών - Ηχορύπανση Νέο Μάθημα
Σχεδίαση με Η/Υ (C.A.D) Τεχνική C.A.D Ι & Εφαρμογές
Πλαστικά-Σύνθετα Υλικά Τεχνικά Πλαστικά
Συμβατικές Εργαλειομηχανές & C.N.C Εργαλειομηχανές
Βασικές Αρχές Στροβιλομηχανικής Υδροδ. Μηχανές
Εργατικό Δίκαιο Νομ. Κανονισμοί
Διαχείριση Αποβλήτων Νέο Μάθημα
Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι Ήπιες Μορφές Ενέργειας
Αεριοστρόβιλοι-Ατμολέβητες-Ατμοστρόβιλοι Ατμ.και Ατμολέβητες
Προγ/μος Εργ/νων με χρήση Η/Υ (C.A.M) Νέο Μάθημα
Μηχανικές Ταλαντώσεις-Θεωρία Μηχ/σμών Νέο Μάθημα
Βιομηχανική Πληροφορική Νέο Μάθημα
Τεχνολογία, Κοινωνία και Περιβάλλον Νέο Μάθημα
Ευρωπαϊκή Γλώσσα - Ορολογία Ξένη Γλώσσα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV
Μετρολογία Ενεργειακών Συστημάτων Νέο Μάθημα
Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΙΙ Νέο Μάθημα
Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων με Η/Υ Νέο Μάθημα
Τριβολογία Νέο Μάθημα
Μηχανικές Διαμορφώσεις - Σχεδιασμός Καλουπιών Μελέτη & Σχεδιασμός Καλουπιών
Μηχανικές Διαμορφώσεις - Σχεδιασμός Καλουπιών Μηχανικές Διαμορφώσεις - Τριβολογία
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Κατασκευές Μηχ. Εγκαταστάσεις
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Κατασκευές Μεταλ. Κατασκευές
Πτυχιακή Εργασία Πτυχιακή Εργασία-Σεμινάριο

 

Παρατηρήσεις:

1.Στα υπόλοιπα μαθήματα δεν υπάρχει καμία αλλαγή τίτλου ή περιεχομένου

2.Μαθήματα από το παλιό πρόγραμμα που δεν υπάρχουν στο νέο: