Επώνυμο Όνομα Τηλ.Επικοινωνίας e-mail
Γιαννόπουλος Ανδρέας 2610 369273
Καμπουρίδης Γεώργιος 2610 36.9068-9107 gkabou@teipat.gr
Μπαράκος Γεώργιος 2610 36.9016-9274 barakos@teipat.gr
Νταλκαράνη Θεοδώρα 2610 369143 dalkaran@teipat.gr
Πίκιος Κωνσταντίνος   pikios@teipat.gr