ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προϊστάμενος:

Γιαννόπουλος Ανδρέας: Aναπλ. Καθηγητής

 

Συμβούλιο Τμήματος:

Γιαννόπουλος Ανδρέας:     Aναπλ. Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολογίας

Νταλκαράνη Θεοδώρα:          Αναπλ. Καθηγήτρια σε Προσωποπαγή θέση, Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας

Μπαράκος Γεώργιος:        Καθηγητής, Υπεύθυνος Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων

Τζουβάλη Βασιλική:          Γραμματέας, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Μηχανολογίας

 

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Αποτελείται από όλα τα μέλη του Ε.Π. του Τμήματος και τους εκπροσώπους

των σπουδαστών που κατανέμονται στις κάτωθι ομάδες μαθημάτων:

Ομάδα  Ενέργειας

Υπεύθυνος

 Νταλκαράνη Θεοδώρα: Αναπλ. Καθηγήτρια σε Προσωποπαγή θέση

 

 Μέλη

Καπλάνης Σωκράτης:    Καθηγητής

Μαυρίδης Κων/νος:        Καθηγητής

Καλογήρου Ιωάννης:      Επίκ. Καθηγητής

Καμβύσας Γρηγόριος:     Επίκ. Καθηγητής

 

Ομάδα Μηχανολογικών Κατασκευών και Εγκαταστάσεων

Υπεύθυνος:

Μπαράκος Γεώργιος: Καθηγητής


Μέλη:

Γιαννόπουλος Ανδρέας: Αναπλ. Καθηγητής

Πίκιος Κων/νος: Αναπλ. Καθηγητής

Καμπουρίδης Γεώργιος: Αναπλ. Καθηγητής

Τσινόπουλος Στέφανος: Επίκ. Καθηγητής

Παπαλυμπέρης Χρήστος: Επικ. Καθηγητής σε Προσωποπαγή θέση

Ταβουλάρης Παναγιώτης: Επικ. Καθηγητής σε Προσωποπαγή θέση

Μουζακίτη Αλίκη: Καθηγήτρια Εφαρμογών σε Προσωποπαγή θέση

Φιαμέγκος Χρήστος: Καθηγητής Εφαρμογών σε Προσωποπαγή θέση

 

Τεχνικοί εργαστηρίων

Λιαπόπουλος  Χρήστος:             Τεχνολόγος Μηχανολόγος

Παπαδάτος  Ευάγγελος:             Τεχνολόγος Μηχανολόγος

Παπαθανασόπουλος Αχιλλέας:  Τεχνολόγος Μηχανολόγος
 

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Αποστόλου Γεώργιος:      Τεχνολόγος Μηχανολόγος

Κουμπιά Γεωργία:       Χημικός Εργοδηγός

Πετράκης Ευάγγελος:      Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός        

 

Γραμματεία Τμήματος

Τζουβάλη Βασιλική: Προϊσταμένη Γραμματείας

Σταθοπούλου Ευγενία: Διοικητικός υπάλληλος

Γεροπάντα Αφροδίτη: Διοικητικός υπάλληλος