ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος
Ώρες/Εβδομάδα
Διδακτικές Μονάδες
Θεωρία
Φροντιστήριο
Εργαστήριο
ΜΕ
2
0
2
5
ΔΟΝΑ
2
1
0
4
ΜΕΥ
2
0
2
5
Μαθήματα Ενεργειακής Και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
ΜΕ
2
1
2
5
ΜΕ
2
1
2
7
ΜΕ
2
0
1
4
Μαθήματα Σχεδιασμού Και Βιομηχανικών Κατασκευών
ΜΕ
2
0
1
4
ΜΕ
2
1
2
5
ΜΕ
3
0
2
7
   
Σύνολο ΔΜ
30