ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος
Ώρες/Εβδομάδα
Διδακτικές Μονάδες
Θεωρία
Φροντιστήριο
Εργαστήριο
ΜΕ
2
0
3
5
ΔΟΝΑ
2
0
0
4
ΜΕ
2
0
0
4
Μαθήματα Ενεργειακής Και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
ΜΕ
2
1
2
5
ΜΕ
2
1
2
5
ΜΕ
3
0
2
7
Μαθήματα Σχεδιασμού Και Βιομηχανικών Κατασκευών
ΜΕ
2
1
2
5
ΜΕ
3
0
2
7
ΜΕ
2
1
2
5
   
Σύνολο ΔΜ
30