ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος
Ώρες/Εβδομάδα
Διδακτικές Μονάδες
Θεωρία
Φροντιστήριο
Εργαστήριο
ΜΕΥ
2
0
2
5
ΔΟΝΑ
3
0
0
4
ΜΕΥ
2
1
1
6
Μαθήματα Ενεργειακής Και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
ΜΕ
2
1
1
5
ΜΕ
2
1
2
5
ΜΕ
2
1
2
5
Μαθήματα Σχεδιασμού Και Βιομηχανικών Κατασκευών
ΜΕ
2
0
3
5
ΜΕ
2
1
1
5
ΜΕ
2
1
2
5
   
Σύνολο ΔΜ
30