ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος
Ώρες/Εβδομάδα
Διδακτικές Μονάδες
Θεωρία
Φροντιστήριο
Εργαστήριο
ΜΕ
3
0
2
7
ΜΕΥ
3
0
2
7
ΔΟΝΑ
2
2
0
5
ΜΕ
3
2
1
7
ΜΕΥ
1
0
4
4
   
Σύνολο ΔΜ
30