ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος
Ώρες/Εβδομάδα
Διδακτικές Μονάδες
Θεωρία
Φροντιστήριο
Εργαστήριο
ΜΕΥ
3
1
0
6
ΜΕΥ
2
0
2
5
ΜΕΥ
2
0
3
5
ΜΕΥ
2
0
2
5
ΜΕΥ
2
1
2
5
ΜΕΥ
1
0
3
4
   
Σύνολο ΔΜ
30