ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος
Ώρες/Εβδομάδα
Διδακτικές Μονάδες
Θεωρία
Φροντιστήριο
Εργαστήριο
ΜΓΥ
4
2
0
8
ΜΕΥ
3
1
2
7
ΜΓΥ
2
0
2
5
ME
0
0
5
3
ΜΓΥ
3
0
2
7
   
Σύνολο ΔΜ
30