ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

ΜΑΘΗΜΑ
Τύπος
Ώρες/Εβδομάδα
Διδακτικές Μονάδες
Θεωρία
Φροντιστήριο
Εργαστήριο
ΜΓΥ
3
2
0
6
ΜΓΥ
3
2
0
7
ΜΓΥ
2
1
2
5
ΜΓΥ
0
0
4
2
ΜΓΥ
2
0
2
5
ΜΓΥ
2
0
2
5
   
Σύνολο ΔΜ
30